Title Hits
พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 194
กิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินี วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 182
พิธีถวายเทียนเข้าพรรษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่าบง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 187
ขบวนช่างฟ้อนในพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่าบง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 190
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่าบง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 183
ทายาทพระช่วงเกษตรศิลปการเล่าเรื่องเก่าแม่โจ้ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 204
ศิษย์แม่โจ้ร่วมร้องเพลงชาติแม่โจ้ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 185
แนวคิดการก่อสร้างประตูวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 194
เพลงรักนิรันดร์ ภูสมิง หน่อสวรรค์ งานแม่โจ้ ความคิด ชีวิต ตำนาน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 211
เพลงบทเรียนสอนใจ ภูสมิง หน่อสวรรค์ ในงานแม่โจ้ ความคิด ชีวิต ตำนาน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 226
Display #