Title Hits
พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 113
กิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินี วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 107
พิธีถวายเทียนเข้าพรรษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่าบง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 109
ขบวนช่างฟ้อนในพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่าบง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 113
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดป่าบง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 108
ทายาทพระช่วงเกษตรศิลปการเล่าเรื่องเก่าแม่โจ้ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 126
ศิษย์แม่โจ้ร่วมร้องเพลงชาติแม่โจ้ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 111
แนวคิดการก่อสร้างประตูวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 109
เพลงรักนิรันดร์ ภูสมิง หน่อสวรรค์ งานแม่โจ้ ความคิด ชีวิต ตำนาน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 131
เพลงบทเรียนสอนใจ ภูสมิง หน่อสวรรค์ ในงานแม่โจ้ ความคิด ชีวิต ตำนาน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 137
Display #